Privaat en publiek sturen samen

In de uitvoering van maatregelen vanuit Slim en Schoon Reizen trekken werkgevers en overheid samen op. De Cleantech Regio heeft daarom de mobiliteitstafel ingesteld om gezamenlijk te sturen op de inhoud en voortgang van deze maatregelen.

Aan de mobiliteitstafel zitten: 

  • Jos Penninx, Voorzitter/triolid Beter Benutten, burgemeester Voorst
  • Arjan Brink, Projectleider Slim Reizen/regiocoördinator, secretaris
  • Arnoud Wagelaar, Locatiemanager Facilitair Bedrijf Achmea Apeldoorn
  • Rob Salman, Manager Human Resources Tauw
  • Marc Stemerding, Strategisch adviseur Goudappel Coffeng
  • Marco Kok, MKB Deventer
  • Marcel van Walraven, Hospitalitymanager Gelre Ziekenhuizen
  • Johan Kamstra, Belastingdienst
  • Leander Hepp/ Robert Schasfoort TLN / EVO
  • Frits Rorink, gemeente Deventer
 
Logo _Clean Tech Regio _RGB Achmea
Organisatie Tauw Gc 01 Colourplusrgbplus600dpijpg
Mkb Logo Gelre
Logo belastingdienst

Logo gemeente deventer

logo TLN

Logo EVO