De Cleantech Regio heeft in februari en maart de schetsontwerpen van twee varianten voor de vlotte en veilige fietsroutes F50 tussen Apeldoorn, Vaassen en Epe gepresenteerd. Ruim 400 reacties op de schetsontwerpen zijn verwerkt in een verslag van inspraak. Dit verslag is nu formeel vastgesteld door de colleges van gemeenten Apeldoorn en Epe.

De projectgroep werkt komende periode de schetsontwerpen van de twee fietsroutes uit naar voorlopig ontwerpen. Eind 2020 volgt de keuze welke uitgewerkt wordt tot een definitief ontwerp.

Ruim 400 reacties

Tijdens twee inloopbijeenkomsten begin maart zijn de meningen en vragen verzameld van inwoners over de twee mogelijke routes die op tafel liggen. Ook via een digitale Denkmee-kaart, e-mail en via de post zijn reacties binnengekomen. Het verwerken van de ruim 400 reacties in een verslag van inspraak duurde ruim een maand langer dan gepland. Dit kwam door het grote aantal reacties en omdat de werksituatie van het projectteam door de corona maatregelen onverwachts veranderde. De projectgroep is positief over de grote hoeveelheid aandachtspunten die zij hebben gekregen. Projectleider Roland Hendriksen: “Natuurlijk levert dit meer werk op, maar het helpt ons om de fietsroute nog beter te ontwerpen. Ook krijgen we de kenmerken van de twee varianten op deze manier beter in beeld.”

Eind 2020 wordt besloten welk van de twee voorlopige ontwerpen uitgewerkt wordt tot een definitief ontwerp. De wethouders van de betrokken gemeenten en de gedeputeerde van de provincie Gelderland vormen samen de stuurgroep van dit project. Zij nemen dit besluit en maken dan een keuze: ‘Hoe gaan we de fietsroute tussen Epe en Apeldoorn verbeteren en via welk tracé?’

De volgende fase, voorlopig ontwerp

In samenwerking met allerlei partijen zijn twee routes tot schetsontwerpen uitgewerkt: de fietsroute langs het historische Treinbaanpad (Baronnenroute ) en een fietsroute in de omgeving van het kanaal (Veluweflankroute ). Nu gaat ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in opdracht van de Cleantech Regio aan de slag met de uitwerking van een voorlopig ontwerp voor deze twee fietsroutes.
In dit project komen landschap, ecologie en verkeer samen. Daarom werkt Royal HaskoningDHV met een team waar al deze kennis samen wordt gebracht. Zij werken toe naar twee gelijkwaardige ontwerpen op het niveau van een vlotte en veilige fietsverbinding. Dan wordt nog duidelijker wat de impact is van dit type fietsroute voor de omgeving.

De Baronnenroute en de Veluweflankroute

De schetsontwerpen uit de vorige fase vormen het uitgangspunt voor beide routes. De Baronnenroute en de Veluweflankroute liggen op hoofdlijnen vast. Er worden geen andere routes meer onderzocht. Wel vindt er bij de uitwerking van de ontwerpen afwegingen plaats van voor- en nadelen. Op basis van deze afweging wordt besloten of, en waar de F50 wordt aangelegd. Het is nog niet bekend hoe de aansluitingen, zoals op de Kweekweg in Epe, worden vorm gegeven. De voorwaarde voor de ontwerpen is dat fietsers vlot en veilig kunnen doorrijden en hun route vervolgen.

Samen met de omgeving

In de volgende ontwerpfase worden de belangrijkste wensen vanuit het gebied eerst op een rij gezet. Alle zorgen en eisen die in de vorige fasen zijn opgehaald, worden meegenomen. Daarna start het ontwerpen. Er zijn vier onderdelen in de aanpak waarmee het projectteam, samen met Royal HaskoningDHV, een duidelijk beeld wil vormen van wat de omgeving belangrijk vindt:

  1. Met de klankbordgroep wordt in juli en augustus de opgehaalde informatie gedeeld. Met hen wordt bekeken of de informatie goed begrepen en uitgelegd wordt, en of er nog iets ontbreekt
  2. Na de zomervakantieperiode vinden omgevingsgesprekken plaats, onder andere naar aanleiding van eerder gemelde reacties. We gaan in gesprek met omwonenden, weggebruikers en organisaties om specifieke informatie op te halen
  3. Alle verzamelde informatie komt in een ´waardenkaart´. Hierop staan dan alle kwaliteiten uit het gebied. Wat speelt er waar langs de route? Welke zorgen, kansen en bedreigingen worden ervaren? Waar hechten mensen waarde aan op welke locaties?
  4. In het najaar volgt er een inloopbijeenkomst. De direct betrokken mensen uit de omgeving kunnen dan nog belangrijke punten aangeven die zij mogelijk missen op de zogenaamde ‘waardenkaart’. Zo weten we zeker dat weeen compleet beeld hebben voor een verbeterde fietsroute. De opbrengst van deze bijeenkomst(en) worden toegevoegd aan de waardenkaart. Daarmee is de kaart definitief en vormt een belangrijke basis voor de voorlopige ontwerpen van de routes.

Cleantech Regio

De gemeenten Epe en Apeldoorn werken samen met de provincie Gelderland en andere gemeenten in de Cleantech Regio aan het verbeteren van het fietsnetwerk in deze regio. Dit geldt ook voor de fietsverbinding tussen Apeldoorn en Epe, met daartussen de dorpen Wenum-Wiesel, Vaassen en Emst. Deze route is één van de drukste routes van de provincie Gelderland. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, dan kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..