Feiten & cijfers

VanVan Laan van Osseveld in Apeldoorn
TotSingel en Emmastraat in Deventer
Aangrenzende plaatsenTeuge en Twello
Fietsafstand voor17,7
Fietsafstand na15,8
Planning1e fase gereed in 2018 Vervolg uitvoering in 2022/2023 (o.v.b.)

De F344 is een fietsverbinding tussen Apeldoorn en Deventer. Deze wordt vooral gebruikt door forenzen en scholieren. In 2017 en 2018 zijn de eerste verbeteringen aan deze fietsroute uitgevoerd. Het ging om verbetering van een bestaande route. 

Tussen Deventer en Teuge gaat het fietstraject langs de provinciale weg N344. Vanaf Teuge loopt de route via bestaande wegen in het buitengebied richting de Veenhuizerweg in Apeldoorn. Via De Ontvangst en Linie sluit de route aan op (toekomstige) doorstroomas die langs de spoorbaan richting het station en het centrum van Apeldoorn leidt.

Dagelijks fietsen 2400 mensen via de F344 naar Apeldoorn en 7400 mensen naar Deventer. Vanuit Twello en Teuge fietsen tegenwoordig ook veel mensen van en naar Apeldoorn en Deventer, dus haken we die dorpen ook aan bij de F344.

In 2014 reisde 10% van de fietsers de hele route van Apeldoorn naar Deventer of andersom. Alle andere fietsers komen van of gaan naar omliggende dorpen of gebieden. En het gebruik van de fietsroute stijgt. Sinds we in 2016 het gebruik van de fietsroute tellen, zien we 20 tot 50% meer fietsers op de route. Op de spoorbrug zien we zelfs een groei van 125%, waarschijnlijk vanwege het nieuwe uitwisselpunt en verschillende campagnes waarmee we het gebruik van de fiets willen stimuleren.

Wat zijn de verbeteringen?

De fietsroute volgt grotendeels de N344. Bij Teuge verlaat de fietsroute de N344 om via de Woudweg, Woudhuizerweg, Klaverweg en Veenhuizerweg Apeldoorn binnen te komen.

In de wijk Osseveld gaat de route langs het treinstation Osseveld om bij de Laan van Osseveld aan te sluiten op de Apeldoornse doorstroomas naar het centrum. Er komt een tunnel voor het autoverkeer bij de huidige spoorwegovergang Laan van Osseveld. Vanaf 2023 zullen fietsers de Laan van Osseveld ongelijkvloers kruisen. Dat is veiliger en voorkomt vertraging.

Aan de kant van Deventer kunnen fietsers de stad in via de spoorbrug of de Wilhelminabrug. Via beide bruggen is het centrum en station Deventer goed te bereiken. De spoorbrug is vooral interessant voor de noordelijke wijken van Deventer, de Wilhelminabrug voor de zuidelijke wijken en de bedrijventerreinen. We bekijken de mogelijkheid om beide bruggen ook open te stellen voor gebruikers van een speed pedelec.

In 2017 en 2018 zijn de eerste verbeteringen aan de fietsroutes uitgevoerd. Zo ligt het fietspad in de wijk Osseveld (Apeldoorn) nu los van de rijbaan en is langs de Woudweg in Teuge een fietsstrook aangelegd. Tussen Apeldoorn en Teuge hebben we verlichting geplaatst, zodat fietser beter zicht hebben en beter zichtbaar zijn. Op dat deel van de route en bij De Worp krijgen fietsers bovendien voorrang op het autoverkeer.

Maar de route is nog niet af. Om veilig te kunnen inhalen, zal het fietspad langs de N344 breder moeten worden. Dat geldt ook voor het deel van de route over de spoorbrug in Deventer. Cleantech Regio doet mee aan een landelijke pilot voor fietsstraten buiten de bebouwde kom. Zo’n fietsstraat wordt uiteindelijk tussen Apeldoorn en Teuge aangelegd.

In 2018 is het ‘uitwisselpunt’ bij Twello opgeleverd. Fietsers die van het Hovenpad naar het fietspad langs de N344 (of andersom) willen kunnen daardoor gewoon doorfietsen. Ook zijn de verkeerslichten bij Steenenkamer beter afgesteld voor fietsers.

Toch moeten fietsers daar vaak lang wachten, omdat er veel autoverkeer langskomt. In de toekomst hopen we hier een tunnel aan te leggen, zodat zowel fietsers als automobilisten minder lang hoeven te wachten.

In de winter is het donker tijdens de ochtend- en avondspits. Om ook dan veilig te fietsen, is het fijn als er goede verlichting langs de route staat. Na verbeteringen in 2017 en 2018 is de gehele route nu voorzien van verlichting.

De nieuwe intelligente verlichting is gedimd en gaat intensiever branden zodra er fietsers passeren. LED-techniek verlicht alleen het fietspad, zodat omliggende natuur en omwonenden er geen last van hebben. Op sommige plekken hebben we de (auto)verlichting laten staan, omdat vervanging nog niet nodig bleek en te veel zou kosten.

Fietsen langs een drukke weg zoals de N344 is meestal de snelste route, maar kan minder prettig zijn vanwege de luchtkwaliteit. Tussen Apeldoorn en Teuge volgen fietsers een andere route dan automobilisten. Daar kun je beter doorfietsen én hoef je niet langs een drukke weg.

Tussen Deventer en Teuge hebben we gekeken naar de mogelijkheden van een andere route. Die routes leiden niet ‘kort’ langs de belangrijke kernen en gaan bovendien dwars door een landgoed. De eigenaar van dat landgoed gaf daar geen toestemming voor.

Bij het aanleggen of aanpassen van fietsroutes verstoren we kwetsbare diersoorten zo min mogelijk. Daarom beperken we de bomenkap en zijn we, met het oog op nachtdieren, kritisch op het toepassen van verlichting. Het ontwerp van de fietsroutes mag geen barrière vormen in het leefgebied van dieren zoals de knoflookpad, kamsalamander en ringslang. Hoe we omgaan met flora en fauna wordt getoetst in de ontheffingen die we (zeer waarschijnlijk) nodig hebben voor de aanleg van de fietsroute.

Langs de spoorlijn en bij de bruggen in Deventer verwachten we explosieven uit de Tweede Wereldoorlog te vinden. Een gespecialiseerd bedrijf onderzoekt in welke gebieden bijvoorbeeld munitie, wapens en explosieven kunnen liggen. Zolang we in die gebieden geen aanpassingen doen, geven die explosieven geen risico. Graafwerkzaamheden of zware trillingen kunnen wél een risico geven. Als het nodig blijkt om toch werkzaamheden op die plekken uit te voeren, laten we nader (grond-)onderzoek doen.

Hoogtepunten

Langs de fietsroute willen we graag wachtplekken en schuilplekken maken met circulair, dus duurzaam, materiaal. Er zijn 3 wachtplekken: daar krijgen scholieren de ruimte om buiten het fietspad te wachten. Overige fietsverkeer kan daardoor gemakkelijk doorfietsen. Op 3 locaties waar je lange tijd geen schuilplek passeert, maken we speciale schuilruimtes.
Door het hoogteverschil tussen het fietspad en de berm kun je gemakkelijk vallen. Fietsers vinden het daarom belangrijk om de grens tussen het asfalt en de berm duidelijk te kunnen zien. Cleantech Regio neemt daarom deel aan een landelijk onderzoek naar het markeren van fietsroutes, specifiek voor het ‘smalle’ fietspad tussen Deventer en Teuge. Dit onderzoek gaat een landelijke standaard worden. Ook zijn er afspraken gemaakt tussen de wegbeheerders hoe de route bijvoorbeeld geveegd en gestrooid gaat worden, zodat er geen grote verschillen optreden.
Cleantech Regio neemt met de F344 ook deel aan het landelijke onderzoek ‘wayfinding’. De fietser van vandaag verplaatst zich sneller, waardoor bestaande bewegwijzering slecht leesbaar is. Het onderzoek leidt tot een nieuwe landelijke standaard van bewegwijzering die ook op de e-bike en speed pedelec goed leesbaar is. Zodra de standaard bekend is, vervangen we de bestaande bewegwijzering.

Voortgang

De werkzaamheden hebben grotendeels in het 2e halfjaar van 2017 plaatsgevonden.