Vlot en veilige fietsroutes in de Cleantech Regio zijn fietsroutes die de kenmerken hebben van een snelle fietsroute. 

Voor de verbetering van de fietsroute is op veel plekken van de route een aanpassing van de woon- of natuuromgeving nodig. De fietsroute krijgt het karakter van een snelle fietsroute:

- Fietsers krijgen vaker voorrang bij kruisingen, op auto’s of krijgen eerder groen bij verkeerslichten.
- Fietspaden en –stroken worden breder.
- Het wegdek van een fietspad is van asfalt of beton.
- Fietsers en autoverkeer worden op meer plekken beter gescheiden.

Zo kunnen inwoners per fiets snel, comfortabel en veilig doortrappen.