De realisatie van een fietsnetwerk als één infrastructureel project. Dit is een unieke samenwerking in de Cleantech Regio.

Wanneer het lukt om de fietsroutes tussen de 8 gemeenten te verbeteren, dan is er straks een fietsnetwerk dat voor komende tientallen jaren er goed ligt. Niet eerder heeft zo’n samenwerking tussen Provincie Gelderland en 8 gemeenten plaatsgevonden. Deze gemeenten zijn: Apeldoorn, Epe, Hattem, Deventer, Lochem, Zutphen, Voorst en Brummen. De fietsroute tussen Apeldoorn en Deventer is in 2017 opgeleverd en is hier al een voorbeeld van.

De meeste gemeenten kunnen de financiering van één fietsroute niet alleen betalen. We werken daarom op bestuurlijk en projectniveau met elkaar samen en bundelen de kennis en de kunde. Ook leggen we hiervoor contact met andere overheden als Provincie Overijssel en de Rijksoverheid.  

Stuurgroep
Een stuurgroep van gedeputeerde en 8 wethouders met in hun portefeuille mobiliteit bepalen waar en hoe de verschillende fietsroutes uiteindelijk komen te liggen. Zij  kijkt naar de kosten en het rendement, het maatschappelijk draagvlak en of de aanleg technisch haalbaar is.

Projectgroep
Een projectgroep van specialisten onderzoekt de mogelijkheden voor een Vlot en veilige fietsroute. Deze specialisten zijn beleidsmedewerkers 'mobiliteit/vervoer' en een lid van de landelijke Fietsersbond. Van de provincie Gelderland en gemeenten elk is één medewerker. Op de achtgrond zijn andere specialisten van gemeenten en provincie betrokken. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers vastgoed en communicatieadviseurs.   

Klankbordgroep
De projectgroep werkt samen met een klankbordgroep. Hierin zitten onder andere leden van de betrokken dorps- en wijkraden en vertegenwoordigers van de Fietsersbond, politie en Veilig Verkeer Nederland. Tijdens elke ontwerpfase informeert de projectgroep regelmatig de klankbordgroep. Ook denken de leden mee. Leden van de klankbrodgroep wonen soms ook een excursie of een ontwerpatelier bij. 

Snelfietsroutes Gelderland
Provincie Gelderland heeft de ambitie om het Gelderse fietsnetwerk nog beter te maken. Kijk ook op www.snelfietsroutesgelderland.nl. Zij dragen voor een groot deel, ook financieel, bij aan dit project als een fietsroute daadwerkelijk verbeterd wordt. De voorwaarde is dat een fietsroute voor 80% voldoet aan de kenmerken van een snelle fietsroute. 

Fiets filevrij
De snelle fietsroutes maken onderdeel uit van het programma Fiets filevrij. Dit nationale programma richt zich op duurzame mobiliteit. Aan de ene kant door de kwaliteit van fietsroutes te verbeteren en anderzijds door bezwaren bij potentiële gebruikers weg te nemen. De Europese Unie en de Rijksoverheid dragen bij aan de kosten van een aantal routes.