We leggen snelle fietsroutes aan op deels bestaande fietsroutes, die we slim met elkaar verbinden tot een doorlopend traject.

De snelle fietsroutes hebben vlak en verhard wegdek en weinig obstakels. Verder is er op deze fietsroutes zoveel mogelijk voorrang voor fietsers en weinig hinder van ander verkeer. We leggen snelle fietsroutes aan zodat je sneller kiest voor de fiets naar je werk of studie. 

In fietsland NL verandert de mobiliteit per fiets (het fietsverkeer) in hoog tempo. Ook in de Cleantech regio. De huidige fietswegen passen steeds minder bij de uiteenlopende manieren waarop wij de fiets gebruiken. In fietsland NL verandert de mobiliteit per fiets (het fietsverkeer) in hoog tempo:
- Mensen fietsen meer (ieder jaar + 1 of 2%).
- Ouderen blijven langer fietsen.
- Jongeren kiezen ook voor snellere fietsen. De verkoop van fietsen met trapondersteuning (vanaf 8 jaar) neemt afgelopen jaren sterk toe.
- Op de weg zie je meer en meer verschillende soorten fietsen.
- De fietssnelheden verschillen ook steeds meer van elkaar (gewone fiets, e-bike, speedpedelec).
- Mensen leven bewuster gezond en gaan buiten meer bewegen.
- Mensen worden meer bewust van dat we bij moeten dragen aan een beter milieu, door schoner te gaan reizen.

Deze ontwikkeling raakt ook de mensen in de plaatsen Apeldoorn, Epe, Hattem, Deventer, Lochem, Zutphen, Voorst en Brummen bezig. En ook de inwoners in al hun dorpskernen en buitengebied. 

Daar waar de veiligheid voor automobilisten de laatste decennia flink is verbeterd, laat de veiligheid voor fietsers nauwelijks een verbetering zien. De kans dat fietsers slachtoffer zijn van een zwaar ongeval (dodelijk of ziekenhuisopname) is 3x hoger dan van automobilisten. Veel doorgaande fietswegen, zoals de F348/ F344 of F50, zijn niet ingericht op het nieuwe (èn al aanwezige) gebruik. Dat zal met de groei van het fietsgebruik alleen maar meer problemen gaan geven. Fietspaden zijn vaak te smal, het wegdek is niet voldoende vlak en kruispunten zijn hinderlijk. Daarom werken wij in de Cleantech Regio aan fietswegen die veilig(er) zijn en spelen we in op een grote(re) maatschappelijke behoefte aan bredere fietswegen. 

Het verbeteren van een fietsroute heeft grote invloed op de woonomgeving. Daarom proberen we samen met belanghebbenden en inwoners te zorgen voor een optimale aanpassing in de buurt. Zodat er geen of zo weinig mogelijk overlast is.